Ultima actualizare: 10-Octombrie-2014

 

1. Prezentare Quikk

Quikk reprezintă o platformă online pentru facilitarea activităţilor de studiere şi de cercetare de piaţă.

 

2. Utilizatori

Utilizatorii platformei Quikk sunt persoane fizice care doresc să participe în calitate de respondenţi la sondaje de opinie, solicitări de feedback sau alte activităţi similare de cercetare de piaţă realizate prin intermediul platformei (“Respondenţi“).

Este interzisă crearea de către aceeaşi persoană a mai multor conturi de Respondenţi Quikk. Este interzisă utilizarea aceluiaşi cont de Respondent de către mai multe persoane.

 

3. Funcţionare

Prin crearea unui cont de utilizator al platformei Quikk veţi fi înregistrat în baza de date de Respondenţi şi veţi primi solicitări de participare la cercetările de piaţă în curs de desfăşurare în cadrul platformei, prin intermediul contului dvs. şi prin e-mail. Solicitările de participare la cercetările de piaţă vor fi transmise Respondenţilor în funcţie de criteriile specifice şi obiectul fiecărei cercetări.

Participarea Respondenţilor la cercetările de piaţă se face prin parcurgerea materialelor media dintr-o anumită campanie şi completarea formularelor indicate în descrirea proiectului de cercetare. Participarea Respondenţilor la oricare dintre cercetările de piaţă desfăşurate prin platforma Quikk este opţională.

Pentru fiecare participare la cercetările de piaţă Respondenţii vor primi un Credit (de exemplu, exprimat valoric în Euro).

În cuprinsul fiecărei campanii de cercetare de piaţă vor fi menţionate Creditele pe care Respondenţii le vor obţine în urma participării, precum şi condiţii specifice de participare (cuantumul creditului, data limită până la care se poate completa formularul de participare, acceptul de a fi contactat telefonic pentru confirmarea datelor furnizate in formular, etc).

În urma participării la mai multe campanii, Respondenţii vor înregistra un Credit Acumulat – reprezentând suma Creditelor din campaniile la care au participat şi/sau pe baza materialelor media evaluate. Creditul acumulat va fi decontat sub forma unor Bonusuri de reduceri cum ar fi: reducere (de exemplu, in cuantum de 80% exprimat în credit valoric Euro) la plata abonamentului telefonic sau reducere prin reîncarcarea parţială a cartelei telefonice într-o lună (din succesiunea de reîncărcări dintr-un an calendaristic) sau vouchere de reducere la achiziţionarea de produse de la anumite magazine online indicate. Momentul decontării depinde de un minim Credit Acumulat, comunicat ca atare în cadrul aplicaţiei, precum şi de perioada din lună (data de 1, 10, 20 a lunii) aleasă de Respondent.

 

Rezultatele cercetărilor de piaţă vor fi utilizate de clienţii Quikk, cum ar fi: agenţii de marketing, agenţii de publicitate, agenţii de cercetare de piaţă, institute de statistică şi de analiză a pieţei, departamente de analiză şi cercetare a pieţei sau departamente de vânzări din cadrul altor organizaţii (“Clienţii Quikk“).

 

4. Administrare Quikk

Quikk este administrată de S.C. Affirmative Systems S.R.L., societate comercială cu sediul in Bucureşti, România, cod de identificare fiscală; RO 29372312, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J40/13920/22.11.2011 (“Affirmative Systems“).

 

5. Acord Respondenţi

Prin înscrierea în Quikk, Respondenţii sunt de acord să respecte Condiţiile de utilizare ale platformei.

Prin înscrierea în Quikk, Respondenţii sunt de acord ca datele lor personale să fie colectate şi utilizate în scopurile indicate în Condiţiile de utilizare.

Prin înscrierea în Quikk, Respondenţii sunt de acord să primească informaţii prin intermediul contului şi prin e-mail despre cercetările de piaţă în curs de desfăşurare în cadrul platformei.

Prin înscrierea în Quikk, Respondenţii sunt de acord să fie contactaţi telefonic de Affirmative Systems sau Clienţii Quikk pentru verificarea corectitudinii datelor furnizate.

 

6. Confidenţialitate şi protecţia datelor personale

Colectarea şi prelucrarea datelor personale ale Respondenţilor de către Affirmative Systems se face în conformitate cu cerinţele Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice.

Affirmative Systems este operator autorizat de date cu caracter personal, înregistrat cu numărul 28950.

Conform Legii nr. 677/2001, Respondenţii beneficiază de dreptul de acces, dreptul de intervenţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de opoziţie şi dreptul de a se adresa justiţiei. În vederea exercitării drepturilor menţionate Respondenţii vor înainta către Affirmative Systems o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată la adresa privacy@affirmative.ro

 

7. Scopul colectării şi prelucrării datelor personale

Datele personale ale Respondenţilor sunt colectate şi prelucrare pentru scopurile:

  • 7.1. Popularea bazei de date a Respondenţilor Quikk;
  • 7.2. Informarea asupra cercetărilor de piaţă în curs de desfăşurare organizate prin intermediul Quikk;
  • 7.3. Participarea Respondenţilor la cercetările de piaţă organizate prin intermediul Quikk;
  • 7.4. Contactarea telefonică în vederea validării anumitor răspunsuri din chestionare, parțial sau integral;
  • 7.5. Obţinerea şi transmiterea Bonusurilor de reduceri pentru participarea la cercetările de piaţă organizate prin intermediul Quikk.

Potrivit dispoziţiilor actelor normative aplicabile, Affirmative Systems se obligă să administreze datele personale ale Respondenţilor în condiţii de siguranţă şi securitate a prelucrărilor şi numai în scopurile precizate.

Pentru aceste scopuri, este posibil ca datele Respondenţilor să fie transferate către Clienţii Affirmative Systems din Uniunea Europeană.

 

8. Acurateţea şi obligativitatea datelor furnizate

Având în vedere necesitatea obţinerii unor rezultate concludente în urma cercetărilor de piaţă Respondenţii au obligaţia să furnizeze datele solicitate la crearea contului de utilizator Quikk şi la participarea la cercetările de piaţă organizate prin intermediul Quikk în mod corect, complet si actual.

În situaţia refuzului de a furniza datele solicitate Affirmative Systems poate interzice, restricţiona sau anula participarea Respondenţilor la cercetările efectuate prin intermediul platformei Quikk.

 

9. Drepturi de autor şi drepturi de proprietate industrială

Conţinutul platformei Quikk sau orice parte a acestuia cum ar fi text, imagini, grafică, clipuri audio şi video, compilaţii de date sunt proprietatea Affirmative Systems sau ale colaboratorilor Affirmative Systems şi sunt protejate conform legislaţiei în vigoare în domeniul drepturilor de autor şi a drepturilor de proprietate industrială.

Conţinutul platformei Quikk sau orice parte a acestuia nu poate fi reprodus, duplicat, copiat, vândut, revândut, vizitat sau exploatat pentru orice scop comercial fără acordul scris al Affirmative Systems.

 

10. Reguli de comunicare şi publicare mesaje

La cercetările de piaţă la care participă precum şi la orice alte comunicări prin intermediul Quikk, Respondenţii au obligaţia să nu publice mesaje sau orice forme de date cu continut ilegal, obscen, ameninţător, defăimator, injurios sau care să încalce drepturile de proprietate intelectuală, precum şi mesaje care conţin viruşi software, campanii politice, solicitări comerciale, scrisori în lanţ, mesaje de masă sau orice altă formă de “spam”.

Este de asemenea interzisă folosirea unei adresa de e-mail false, declararea identităţii unei alte persoane, inducerea în eroare cu privire la conţinutul postat.

Respondenţii îşi asumă responsabilitatea că întreg conţinutul publicat respectă condiţiile de comunicare specificate şi nu aduce atingere drepturilor niciunei persoane sau entităţi precum şi responsabilitatea de a despăgubi Affirmative Systems pentru pagubele cauzete unor terţi ca urmare a conţinutului postat de Respondent.

 

11. Limitarea răspunderii şi lipsa garanţiei

Affirmative Systems nu garantează conţinutul sau caracterul corect, actual sau complet al datelor furnizate de Respondenţi. Deşi prin intermediul condiţiilor pe recompensare a Respondenţilor şi a condiţiilor de sancţionare a situaţiilor în care obligaţiile ce revin Respondenţilor sunt încălcate, Affirmative Systems urmăreşte asigurarea caracterului corect, actual sau complet al datelor furnizate de Respondenţi, Affirmative Systems nu îşi asumă răspunderea pentru daunele rezultate din deficienţele de orice natură a datelor furnizate de Respondenţi, incluzând şi lipsa unor date.

Affirmative Systems nu este răspunzător de plata taxelor sau obligaţiilor financiare legate de Bonusurile de reducere primite de Respondenţi, cu excepţia situaţiilor în care este obligatorie impozitarea prin reţinere la sursă potrivit legislaţiei în vigoare în România.

Affirmative Systems nu este răspunzător de plata costurilor aferente traficului de date informatice vehiculate de dispozitivele electronice (telefoane mobile, tablete, etc.) pe care Respondenţii le utilizează prin folosirea aplicaţiei Quikk. Din acest punct de vedere, Affirmative Systems poate cel mult să recomande folosirea conexiunilor de tip “wireless”, de preferat celor de tip “date mobile” (prin rețele GPRS, EDGE, 3G, 4G, etc. ale operatorului de telefonie mobilă).

 

12. Restricţionare acces

Dacă se înregistrează sau există suspiciuni de nerespectare a Condiţiilor de utilizare de către Respondenţi, Affirmative Systems poate interzice, restricţiona sau anula accesul Respondenţilor, fără nicio notificare prealabilă.

 

13. Litigii

Orice dispută sau reclamaţie referitoare la utilizarea platformei Quikk vor fi soluţionate pe cale amiabilă, iar în măsura în care nu este posibil vor fi soluţionate de instanţele de judecată române competente cu aplicarea legislaţiei româneşti.

 

14. Modificare Condiţii de utilizare

Condiţiile de utilizare pot fi modificate de Affirmative Systems fără o notificare prealabilă. Vă rugăm să consultaţi periodic Condiţiile de utilizare ale platformei Quikk, disponibile şi la adresa http://www.affirmative.ro/ConditiiDeUtilizare.html