TERMS AND CINDITIONS

Ultima actualizare: 10-Octombrie-2014

 

1. Prezentare Quikk

Quikk reprezintă o platformă online pentru facilitarea activităţilor de studiere şi de cercetare de piaţă.

 

2. Utilizatori

Utilizatorii platformei Quikk sunt persoane fizice care doresc să participe în calitate de respondenţi la sondaje de opinie, solicitări de feedback sau alte activităţi similare de cercetare de piaţă realizate prin intermediul platformei (“Respondenţi“).

Este interzisă crearea de către aceeaşi persoană a mai multor conturi de Respondenţi Quikk. Este interzisă utilizarea aceluiaşi cont de Respondent de către mai multe persoane.

 

3. Funcţionare

Prin crearea unui cont de utilizator al platformei Quikk veţi fi înregistrat în baza de date de Respondenţi şi veţi primi solicitări de participare la cercetările de piaţă în curs de desfăşurare în cadrul platformei, prin intermediul contului dvs. şi prin e-mail. Solicitările de participare la cercetările de piaţă vor fi transmise Respondenţilor în funcţie de criteriile specifice şi obiectul fiecărei cercetări.

Participarea Respondenţilor la cercetările de piaţă se face prin parcurgerea materialelor media dintr-o anumită campanie şi completarea formularelor indicate în descrirea proiectului de cercetare. Participarea Respondenţilor la oricare dintre cercetările de piaţă desfăşurate prin platforma Quikk este opţională.

Pentru fiecare participare la cercetările de piaţă Respondenţii vor primi un Credit (de exemplu, exprimat valoric în Euro).

În cuprinsul fiecărei campanii de cercetare de piaţă vor fi menţionate Creditele pe care Respondenţii le vor obţine în urma participării, precum şi condiţii specifice de participare (cuantumul creditului, data limită până la care se poate completa formularul de participare, acceptul de a fi contactat telefonic pentru confirmarea datelor furnizate in formular, etc).

În urma participării la mai multe campanii, Respondenţii vor înregistra un Credit Acumulat – reprezentând suma Creditelor din campaniile la care au participat şi/sau pe baza materialelor media evaluate. Creditul acumulat va fi decontat sub forma unor Bonusuri de reduceri cum ar fi: reducere (de exemplu, in cuantum de 80% exprimat în credit valoric Euro) la plata abonamentului telefonic sau reducere prin reîncarcarea parţială a cartelei telefonice într-o lună (din succesiunea de reîncărcări dintr-un an calendaristic) sau vouchere de reducere la achiziţionarea de produse de la anumite magazine online indicate. Momentul decontării depinde de un minim Credit Acumulat, comunicat ca atare în cadrul aplicaţiei, precum şi de perioada din lună (data de 1, 10, 20 a lunii) aleasă de Respondent.

 

Rezultatele cercetărilor de piaţă vor fi utilizate de clienţii Quikk, cum ar fi: agenţii de marketing, agenţii de publicitate, agenţii de cercetare de piaţă, institute de statistică şi de analiză a pieţei, departamente de analiză şi cercetare a pieţei sau departamente de vânzări din cadrul altor organizaţii (“Clienţii Quikk“).

 

4. Administrare Quikk

Quikk este administrată de S.C. Affirmative Systems S.R.L., societate comercială cu sediul in Bucureşti, România, cod de identificare fiscală; RO 29372312, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J40/13920/22.11.2011 (“Affirmative Systems“).

 

5. Acord Respondenţi

Prin înscrierea în Quikk, Respondenţii sunt de acord să respecte Condiţiile de utilizare ale platformei.

Prin înscrierea în Quikk, Respondenţii sunt de acord ca datele lor personale să fie colectate şi utilizate în scopurile indicate în Condiţiile de utilizare.

Prin înscrierea în Quikk, Respondenţii sunt de acord să primească informaţii prin intermediul contului şi prin e-mail despre cercetările de piaţă în curs de desfăşurare în cadrul platformei.

Prin înscrierea în Quikk, Respondenţii sunt de acord să fie contactaţi telefonic de Affirmative Systems sau Clienţii Quikk pentru verificarea corectitudinii datelor furnizate.

 

6. Confidenţialitate şi protecţia datelor personale

Colectarea şi prelucrarea datelor personale ale Respondenţilor de către Affirmative Systems se face în conformitate cu cerinţele Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice.

Affirmative Systems este operator autorizat de date cu caracter personal, înregistrat cu numărul 28950.

Conform Legii nr. 677/2001, Respondenţii beneficiază de dreptul de acces, dreptul de intervenţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de opoziţie şi dreptul de a se adresa justiţiei. În vederea exercitării drepturilor menţionate Respondenţii vor înainta către Affirmative Systems o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată la adresa privacy@affirmative.ro

 

7. Scopul colectării şi prelucrării datelor personale

Datele personale ale Respondenţilor sunt colectate şi prelucrare pentru scopurile:

 • 7.1. Popularea bazei de date a Respondenţilor Quikk;
 • 7.2. Informarea asupra cercetărilor de piaţă în curs de desfăşurare organizate prin intermediul Quikk;
 • 7.3. Participarea Respondenţilor la cercetările de piaţă organizate prin intermediul Quikk;
 • 7.4. Contactarea telefonică în vederea validării anumitor răspunsuri din chestionare, parțial sau integral;
 • 7.5. Obţinerea şi transmiterea Bonusurilor de reduceri pentru participarea la cercetările de piaţă organizate prin intermediul Quikk.

Potrivit dispoziţiilor actelor normative aplicabile, Affirmative Systems se obligă să administreze datele personale ale Respondenţilor în condiţii de siguranţă şi securitate a prelucrărilor şi numai în scopurile precizate.

Pentru aceste scopuri, este posibil ca datele Respondenţilor să fie transferate către Clienţii Affirmative Systems din Uniunea Europeană.

 

8. Acurateţea şi obligativitatea datelor furnizate

Având în vedere necesitatea obţinerii unor rezultate concludente în urma cercetărilor de piaţă Respondenţii au obligaţia să furnizeze datele solicitate la crearea contului de utilizator Quikk şi la participarea la cercetările de piaţă organizate prin intermediul Quikk în mod corect, complet si actual.

În situaţia refuzului de a furniza datele solicitate Affirmative Systems poate interzice, restricţiona sau anula participarea Respondenţilor la cercetările efectuate prin intermediul platformei Quikk.

 

9. Drepturi de autor şi drepturi de proprietate industrială

Conţinutul platformei Quikk sau orice parte a acestuia cum ar fi text, imagini, grafică, clipuri audio şi video, compilaţii de date sunt proprietatea Affirmative Systems sau ale colaboratorilor Affirmative Systems şi sunt protejate conform legislaţiei în vigoare în domeniul drepturilor de autor şi a drepturilor de proprietate industrială.

Conţinutul platformei Quikk sau orice parte a acestuia nu poate fi reprodus, duplicat, copiat, vândut, revândut, vizitat sau exploatat pentru orice scop comercial fără acordul scris al Affirmative Systems.

 

10. Reguli de comunicare şi publicare mesaje

La cercetările de piaţă la care participă precum şi la orice alte comunicări prin intermediul Quikk, Respondenţii au obligaţia să nu publice mesaje sau orice forme de date cu continut ilegal, obscen, ameninţător, defăimator, injurios sau care să încalce drepturile de proprietate intelectuală, precum şi mesaje care conţin viruşi software, campanii politice, solicitări comerciale, scrisori în lanţ, mesaje de masă sau orice altă formă de “spam”.

Este de asemenea interzisă folosirea unei adresa de e-mail false, declararea identităţii unei alte persoane, inducerea în eroare cu privire la conţinutul postat.

Respondenţii îşi asumă responsabilitatea că întreg conţinutul publicat respectă condiţiile de comunicare specificate şi nu aduce atingere drepturilor niciunei persoane sau entităţi precum şi responsabilitatea de a despăgubi Affirmative Systems pentru pagubele cauzete unor terţi ca urmare a conţinutului postat de Respondent.

 

11. Limitarea răspunderii şi lipsa garanţiei

Affirmative Systems nu garantează conţinutul sau caracterul corect, actual sau complet al datelor furnizate de Respondenţi. Deşi prin intermediul condiţiilor pe recompensare a Respondenţilor şi a condiţiilor de sancţionare a situaţiilor în care obligaţiile ce revin Respondenţilor sunt încălcate, Affirmative Systems urmăreşte asigurarea caracterului corect, actual sau complet al datelor furnizate de Respondenţi, Affirmative Systems nu îşi asumă răspunderea pentru daunele rezultate din deficienţele de orice natură a datelor furnizate de Respondenţi, incluzând şi lipsa unor date.

Affirmative Systems nu este răspunzător de plata taxelor sau obligaţiilor financiare legate de Bonusurile de reducere primite de Respondenţi, cu excepţia situaţiilor în care este obligatorie impozitarea prin reţinere la sursă potrivit legislaţiei în vigoare în România.

Affirmative Systems nu este răspunzător de plata costurilor aferente traficului de date informatice vehiculate de dispozitivele electronice (telefoane mobile, tablete, etc.) pe care Respondenţii le utilizează prin folosirea aplicaţiei Quikk. Din acest punct de vedere, Affirmative Systems poate cel mult să recomande folosirea conexiunilor de tip “wireless”, de preferat celor de tip “date mobile” (prin rețele GPRS, EDGE, 3G, 4G, etc. ale operatorului de telefonie mobilă).

 

12. Restricţionare acces

Dacă se înregistrează sau există suspiciuni de nerespectare a Condiţiilor de utilizare de către Respondenţi, Affirmative Systems poate interzice, restricţiona sau anula accesul Respondenţilor, fără nicio notificare prealabilă.

 

13. Litigii

Orice dispută sau reclamaţie referitoare la utilizarea platformei Quikk vor fi soluţionate pe cale amiabilă, iar în măsura în care nu este posibil vor fi soluţionate de instanţele de judecată române competente cu aplicarea legislaţiei româneşti.

 

14. Modificare Condiţii de utilizare

Condiţiile de utilizare pot fi modificate de Affirmative Systems fără o notificare prealabilă. Vă rugăm să consultaţi periodic Condiţiile de utilizare ale platformei Quikk, disponibile şi la adresa http://www.affirmative.ro/ConditiiDeUtilizare.html

Termeni si conditii

Options [do not delete]

test

Termeni si conditii

Ultima actualizare: 10-Octombrie-2014

 

1. Prezentare Quikk

Quikk reprezintă o platformă online pentru facilitarea activităţilor de studiere şi de cercetare de piaţă.

 

2. Utilizatori

Utilizatorii platformei Quikk sunt persoane fizice care doresc să participe în calitate de respondenţi la sondaje de opinie, solicitări de feedback sau alte activităţi similare de cercetare de piaţă realizate prin intermediul platformei (“Respondenţi“).

Este interzisă crearea de către aceeaşi persoană a mai multor conturi de Respondenţi Quikk. Este interzisă utilizarea aceluiaşi cont de Respondent de către mai multe persoane.

 

3. Funcţionare

Prin crearea unui cont de utilizator al platformei Quikk veţi fi înregistrat în baza de date de Respondenţi şi veţi primi solicitări de participare la cercetările de piaţă în curs de desfăşurare în cadrul platformei, prin intermediul contului dvs. şi prin e-mail. Solicitările de participare la cercetările de piaţă vor fi transmise Respondenţilor în funcţie de criteriile specifice şi obiectul fiecărei cercetări.

Participarea Respondenţilor la cercetările de piaţă se face prin parcurgerea materialelor media dintr-o anumită campanie şi completarea formularelor indicate în descrirea proiectului de cercetare. Participarea Respondenţilor la oricare dintre cercetările de piaţă desfăşurate prin platforma Quikk este opţională.

Pentru fiecare participare la cercetările de piaţă Respondenţii vor primi un Credit (de exemplu, exprimat valoric în Euro).

În cuprinsul fiecărei campanii de cercetare de piaţă vor fi menţionate Creditele pe care Respondenţii le vor obţine în urma participării, precum şi condiţii specifice de participare (cuantumul creditului, data limită până la care se poate completa formularul de participare, acceptul de a fi contactat telefonic pentru confirmarea datelor furnizate in formular, etc).

În urma participării la mai multe campanii, Respondenţii vor înregistra un Credit Acumulat – reprezentând suma Creditelor din campaniile la care au participat şi/sau pe baza materialelor media evaluate. Creditul acumulat va fi decontat sub forma unor Bonusuri de reduceri cum ar fi: reducere (de exemplu, in cuantum de 80% exprimat în credit valoric Euro) la plata abonamentului telefonic sau reducere prin reîncarcarea parţială a cartelei telefonice într-o lună (din succesiunea de reîncărcări dintr-un an calendaristic) sau vouchere de reducere la achiziţionarea de produse de la anumite magazine online indicate. Momentul decontării depinde de un minim Credit Acumulat, comunicat ca atare în cadrul aplicaţiei, precum şi de perioada din lună (data de 1, 10, 20 a lunii) aleasă de Respondent.

 

Rezultatele cercetărilor de piaţă vor fi utilizate de clienţii Quikk, cum ar fi: agenţii de marketing, agenţii de publicitate, agenţii de cercetare de piaţă, institute de statistică şi de analiză a pieţei, departamente de analiză şi cercetare a pieţei sau departamente de vânzări din cadrul altor organizaţii (“Clienţii Quikk“).

 

4. Administrare Quikk

Quikk este administrată de S.C. Affirmative Systems S.R.L., societate comercială cu sediul in Bucureşti, România, cod de identificare fiscală; RO 29372312, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J40/13920/22.11.2011 (“Affirmative Systems“).

 

5. Acord Respondenţi

Prin înscrierea în Quikk, Respondenţii sunt de acord să respecte Condiţiile de utilizare ale platformei.

Prin înscrierea în Quikk, Respondenţii sunt de acord ca datele lor personale să fie colectate şi utilizate în scopurile indicate în Condiţiile de utilizare.

Prin înscrierea în Quikk, Respondenţii sunt de acord să primească informaţii prin intermediul contului şi prin e-mail despre cercetările de piaţă în curs de desfăşurare în cadrul platformei.

Prin înscrierea în Quikk, Respondenţii sunt de acord să fie contactaţi telefonic de Affirmative Systems sau Clienţii Quikk pentru verificarea corectitudinii datelor furnizate.

 

6. Confidenţialitate şi protecţia datelor personale

Colectarea şi prelucrarea datelor personale ale Respondenţilor de către Affirmative Systems se face în conformitate cu cerinţele Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice.

Affirmative Systems este operator autorizat de date cu caracter personal, înregistrat cu numărul 28950.

Conform Legii nr. 677/2001, Respondenţii beneficiază de dreptul de acces, dreptul de intervenţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de opoziţie şi dreptul de a se adresa justiţiei. În vederea exercitării drepturilor menţionate Respondenţii vor înainta către Affirmative Systems o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată la adresa privacy@affirmative.ro

 

7. Scopul colectării şi prelucrării datelor personale

Datele personale ale Respondenţilor sunt colectate şi prelucrare pentru scopurile:

 • 7.1. Popularea bazei de date a Respondenţilor Quikk;
 • 7.2. Informarea asupra cercetărilor de piaţă în curs de desfăşurare organizate prin intermediul Quikk;
 • 7.3. Participarea Respondenţilor la cercetările de piaţă organizate prin intermediul Quikk;
 • 7.4. Contactarea telefonică în vederea validării anumitor răspunsuri din chestionare, parțial sau integral;
 • 7.5. Obţinerea şi transmiterea Bonusurilor de reduceri pentru participarea la cercetările de piaţă organizate prin intermediul Quikk.

Potrivit dispoziţiilor actelor normative aplicabile, Affirmative Systems se obligă să administreze datele personale ale Respondenţilor în condiţii de siguranţă şi securitate a prelucrărilor şi numai în scopurile precizate.

Pentru aceste scopuri, este posibil ca datele Respondenţilor să fie transferate către Clienţii Affirmative Systems din Uniunea Europeană.

 

8. Acurateţea şi obligativitatea datelor furnizate

Având în vedere necesitatea obţinerii unor rezultate concludente în urma cercetărilor de piaţă Respondenţii au obligaţia să furnizeze datele solicitate la crearea contului de utilizator Quikk şi la participarea la cercetările de piaţă organizate prin intermediul Quikk în mod corect, complet si actual.

În situaţia refuzului de a furniza datele solicitate Affirmative Systems poate interzice, restricţiona sau anula participarea Respondenţilor la cercetările efectuate prin intermediul platformei Quikk.

 

9. Drepturi de autor şi drepturi de proprietate industrială

Conţinutul platformei Quikk sau orice parte a acestuia cum ar fi text, imagini, grafică, clipuri audio şi video, compilaţii de date sunt proprietatea Affirmative Systems sau ale colaboratorilor Affirmative Systems şi sunt protejate conform legislaţiei în vigoare în domeniul drepturilor de autor şi a drepturilor de proprietate industrială.

Conţinutul platformei Quikk sau orice parte a acestuia nu poate fi reprodus, duplicat, copiat, vândut, revândut, vizitat sau exploatat pentru orice scop comercial fără acordul scris al Affirmative Systems.

 

10. Reguli de comunicare şi publicare mesaje

La cercetările de piaţă la care participă precum şi la orice alte comunicări prin intermediul Quikk, Respondenţii au obligaţia să nu publice mesaje sau orice forme de date cu continut ilegal, obscen, ameninţător, defăimator, injurios sau care să încalce drepturile de proprietate intelectuală, precum şi mesaje care conţin viruşi software, campanii politice, solicitări comerciale, scrisori în lanţ, mesaje de masă sau orice altă formă de “spam”.

Este de asemenea interzisă folosirea unei adresa de e-mail false, declararea identităţii unei alte persoane, inducerea în eroare cu privire la conţinutul postat.

Respondenţii îşi asumă responsabilitatea că întreg conţinutul publicat respectă condiţiile de comunicare specificate şi nu aduce atingere drepturilor niciunei persoane sau entităţi precum şi responsabilitatea de a despăgubi Affirmative Systems pentru pagubele cauzete unor terţi ca urmare a conţinutului postat de Respondent.

 

11. Limitarea răspunderii şi lipsa garanţiei

Affirmative Systems nu garantează conţinutul sau caracterul corect, actual sau complet al datelor furnizate de Respondenţi. Deşi prin intermediul condiţiilor pe recompensare a Respondenţilor şi a condiţiilor de sancţionare a situaţiilor în care obligaţiile ce revin Respondenţilor sunt încălcate, Affirmative Systems urmăreşte asigurarea caracterului corect, actual sau complet al datelor furnizate de Respondenţi, Affirmative Systems nu îşi asumă răspunderea pentru daunele rezultate din deficienţele de orice natură a datelor furnizate de Respondenţi, incluzând şi lipsa unor date.

Affirmative Systems nu este răspunzător de plata taxelor sau obligaţiilor financiare legate de Bonusurile de reducere primite de Respondenţi, cu excepţia situaţiilor în care este obligatorie impozitarea prin reţinere la sursă potrivit legislaţiei în vigoare în România.

Affirmative Systems nu este răspunzător de plata costurilor aferente traficului de date informatice vehiculate de dispozitivele electronice (telefoane mobile, tablete, etc.) pe care Respondenţii le utilizează prin folosirea aplicaţiei Quikk. Din acest punct de vedere, Affirmative Systems poate cel mult să recomande folosirea conexiunilor de tip “wireless”, de preferat celor de tip “date mobile” (prin rețele GPRS, EDGE, 3G, 4G, etc. ale operatorului de telefonie mobilă).

 

12. Restricţionare acces

Dacă se înregistrează sau există suspiciuni de nerespectare a Condiţiilor de utilizare de către Respondenţi, Affirmative Systems poate interzice, restricţiona sau anula accesul Respondenţilor, fără nicio notificare prealabilă.

 

13. Litigii

Orice dispută sau reclamaţie referitoare la utilizarea platformei Quikk vor fi soluţionate pe cale amiabilă, iar în măsura în care nu este posibil vor fi soluţionate de instanţele de judecată române competente cu aplicarea legislaţiei româneşti.

 

14. Modificare Condiţii de utilizare

Condiţiile de utilizare pot fi modificate de Affirmative Systems fără o notificare prealabilă. Vă rugăm să consultaţi periodic Condiţiile de utilizare ale platformei Quikk, disponibile şi la adresa http://www.affirmative.ro/ConditiiDeUtilizare.html

Cum functioneaza

Welcome

Sample Page

This is an example page. It’s different from a blog post because it will stay in one place and will show up in your site navigation (in most themes). Most people start with an About page that introduces them to potential site visitors. It might say something like this:

Hi there! I’m a bike messenger by day, aspiring actor by night, and this is my blog. I live in Los Angeles, have a great dog named Jack, and I like piña coladas. (And gettin’ caught in the rain.)

…or something like this:

The XYZ Doohickey Company was founded in 1971, and has been providing quality doohickeys to the public ever since. Located in Gotham City, XYZ employs over 2,000 people and does all kinds of awesome things for the Gotham community.

As a new WordPress user, you should go to your dashboard to delete this page and create new pages for your content. Have fun!

Menu Options

RokNavMenu (part of the Gantry Framework) is the core of all the powerful Acacia menu system. Please ensure you are using the latest version of Gantry Framework, available here.

Dropdown Menu

The Dropdown Menu is an advanced CSS drive dropdown menu system. It offers advanced structural features such as multiple columns, inline icons and text, custom column widths, item distribution and menu offset. All of these are configurable for each menu item.

Dropdown Menu
 

SplitMenu

A static menu system that displays 1st level items in the main horizontal menu and further children in the Sidebar.

SplitMenu
 

All Menu Items can be edited from Admin Dashboard → Appearance → Menus → Menu Item.

image

Responsive Mode: Smartphone

For mobile devices, there are two options, a dropdown panel menu with items in a tree format or a select box using the browsers own UI elements. Chose a format in the template’s style settings.

The mobile menu is active for both the Dropdown Menu and SplitMenu.

Portfolio

Take a look at our large portfolio of previous clients, with general information and a photo gallery of each project.

Pricing

Basic
$18.00
/month
Limited Products
30 Staff Login
150 Files Upload
No Technical Support
Easy Control

Premium
$24.00
/month
Limited Products
30 Staff Login
150 Files Upload
No Technical Support
Easy Control

Corporate
$135.00
/month
Limited Products
30 Staff Login
150 Files Upload
No Technical Support
Easy Control

Ultimate
$199.00
/month
Limited Products
30 Staff Login
150 Files Upload
No Technical Support
Easy Control

Offline Page

Services


image

Freelance Services

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Amet, odio, enim quam temporibus ratione dolor iusto animi similique possimus at? Veritatis, a atque odio nam quisquam perferendis magnam necessitatibus laboriosam!

 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Aliquam tincidunt mauris eu risus.
 • Sitque odio nam quisquam risus.

Learn More

Team Collaboration

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Amet, odio, enim quam temporibus ratione dolor iusto animi similique possimus at? Veritatis, a atque odio nam quisquam perferendis magnam necessitatibus laboriosam!

 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Aliquam tincidunt mauris eu risus.
 • Sitque odio nam quisquam risus.

Learn More


image

Contacts

Team

Welcome to Acacia and Meet the Team

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Vestibulum tortor quam, feugiat vitae, ultricies eget, tempor sit amet, ante. Donec eu libero sit amet quam egestas semper. Aenean ultricies mi vitae est. Vestibulum erat wisi, condimentum sed, commodo vitae, ornare sit amet, wisi. Aenean fermentum, elit eget tincidunt condimentum, eros ipsum rutrum orci, sagittis tempus lacus enim ac dui. Donec non enim in turpis pulvinar facilisis. Ut felis.

Management Team

image

Robert Smith

CEOimage

Amelia Brown

Accountantimage

Mellisa Jean

SecretaryCore Developers


image

Julia Smith

Co-Founderimage

Jeoge Williams

Lead Developerimage

Anna Cruise

UX & UI Designerimage

Thomas Davis

Graphic Designer


Designers


image

John Noah

Developerimage

Willy Goh

Developerimage

Julian Mia

Developerimage

Drew Ava

Developer


FAQ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus magna. Cras in mi at felis aliquet congue. Ut a est eget ligula molestie gravida.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Blanditiis, ut illum illo accusantium nostrum quas distinctio consequatur mollitia explicabo repudiandae magnam voluptate nihil tempore tempora esse. Fugit, ipsa asperiores corrupti.

Common Queries and Questions

 1. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
 2. Aliquam tincidunt mauris eu risus.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus magna. Cras in mi at felis aliquet congue. Ut a est eget ligula molestie gravida. Curabitur massa. Donec eleifend, libero at sagittis mollis, tellus est malesuada tellus, at luctus turpis elit sit amet quam. Vivamus pretium ornare est.

About Us


image

Julia Smith

Co-Founderimage

Jeoge Williams

Lead Developerimage

Anna Cruise

UX & UI Designerimage

Thomas Davis

Graphic Designer


Pages

Acacia Sample Pages

These examples are intended to show how Acacia can be constructed on your site, above and beyond the frontpage demonstration. These include WordPress content and component pages, with varying widgetized content, mainbody widths and page lengths.

image

About Us

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit dolores esse quam libero harum excepturi ea.

image

Team

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit dolores esse quam libero harum excepturi ea.

image

Services

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit dolores esse quam libero harum excepturi ea.

image

Pricing

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit dolores esse quam libero harum excepturi ea.

image

Portfolio

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit dolores esse quam libero harum excepturi ea.

image

Blog

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit dolores esse quam libero harum excepturi ea.

image

FAQ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit dolores esse quam libero harum excepturi ea.

image

Contact

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit dolores esse quam libero harum excepturi ea.

image

Offline Page

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit dolores esse quam libero harum excepturi ea.

image

Coming Soon

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit dolores esse quam libero harum excepturi ea.

image

404 Error

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit dolores esse quam libero harum excepturi ea.

Quikk

Blog

Typography

Headings

All HTML headings, <h1> through <h6> are available.

h1. Heading 1

h2. Heading 2

h3. Heading 3

h4. Heading 4

h5. Heading 5
h6. Heading 6

Built with Less

The typographic scale is based on two LESS variables in variables.less: @baseFontSize and @baseLineHeight. The first is the base font-size used throughout and the second is the base line-height. We use those variables and some simple math to create the margins, paddings, and line-heights of all our type and more. Customize them and Bootstrap adapts.

Body copy

Bootstrap’s global default font-size is 14px, with a line-height of 1.7em. This is applied to the <body> and all paragraphs. In addition, <p> (paragraphs) receive a bottom margin of half their line-height (9px by default).

Nullam quis risus eget urna mollis ornare vel eu leo. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Nullam id dolor id nibh ultricies vehicula.

<p>...</p>

Lead body copy

Make a paragraph stand out by adding .lead.

Vivamus sagittis lacus vel augue laoreet rutrum faucibus dolor auctor. Duis mollis, est non commodo luctus.

<p class="lead">...</p>

Emphasis

Make use of HTML’s default emphasis tags with lightweight styles.

<em>

For emphasizing a snippet of text with stress

The following snippet of text is rendered as italicized text.

<em>rendered as italicized text</em>

<strong>

For emphasizing a snippet of text with important

The following snippet of text is rendered as bold text.

<strong>rendered as bold text</strong>

<small>

For de-emphasizing inline or blocks of text, use the small tag.

This line of text is meant to be treated as fine print.

<p>
 <small>This line of text is meant to be treated as fine print.</small>
</p>

Note: Feel free to use <b> and <i> in HTML5. <b> is meant to highlight words or phrases without conveying additional importance while <i> is mostly for voice, technical terms, etc.

Notice Styles

Use the <p> tag with .success, .warning, .info or .error classes.

Nullam quis risus eget urna mollis ornare vel eu leo. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.

<p class="success">...</p>

Nullam quis risus eget urna mollis ornare vel eu leo. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.

<p class="info">...</p>

Nullam quis risus eget urna mollis ornare vel eu leo. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.

<p class="warning">...</p>

Nullam quis risus eget urna mollis ornare vel eu leo. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.

<p class="error">...</p>

Abbreviations

Stylized implementation of HTML’s <abbr> element for abbreviations and acronyms to show the expanded version on hover. Abbreviations with a title attribute have a light dotted bottom border and a help cursor on hover, providing additional context on hover.

<abbr>

For expanded text on long hover of an abbreviation, include the title attribute.

An abbreviation of the word attribute is attr.

<abbr title="attribute">attr</abbr>

<abbr class="initialism">

Add .initialism to an abbreviation for a slightly smaller font-size.

HTML is the best thing since sliced bread.

<abbr title="attribute" class="initialism">attr</abbr>

Addresses

Stylized implementation of HTML’s element to present contact information for the nearest ancestor or the entire body of work.

<address>

Preserve formatting by ending all lines with <br>.

Twitter, Inc.
795 Folsom Ave, Suite 600
San Francisco, CA 94107
P: (123) 456-7890
Full Name
first.last@gmail.com

<address>
 <strong>Twitter, Inc.</strong><br>
 795 Folsom Ave, Suite 600<br>
 San Francisco, CA 94107<br>
 <abbr title="Phone">P:</abbr> (123) 456-7890
</address>
<address>
 <strong>Full Name</strong><br>
 <a href="mailto:#">first.last@gmail.com</a>
</address>

Blockquotes

For quoting blocks of content from another source within your document.

Default blockqoute

Wrap <blockquote> around any HTML as the quote. For straight quotes we recommend a <p>.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer posuere erat a ante.

<blockquote>
 <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer posuere erat a ante.</p>
</blockquote>

Blockquote options

Style and content changes for simple variations on a standard blockquote.

Naming a source

Add <small> tag for identifying the source. Wrap the name of the source work in <cite>.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer posuere erat a ante.

Someone famous in Source Title

<blockquote>
 <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer posuere erat a ante.</p>
 <small>Someone famous <cite title="Source Title">Source Title</cite></small>
</blockquote>

Alternate displays

Use .pull-right for a floated, right-aligned blockquote.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer posuere erat a ante.

Someone famous in Source Title

<blockquote class="pull-right">
 ...
</blockquote>

Lists

Unordered

This will display a list of items in which the order does not explicitly matter.

 • Lorem ipsum dolor sit amet
 • Nulla volutpat aliquam velit
  • Phasellus iaculis neque
  • Purus sodales ultricies
  • Vestibulum laoreet porttitor sem
  • Ac tristique libero volutpat at
 • Faucibus porta lacus fringilla vel
 • Eget porttitor lorem
<ul>
 <li>...</li>
</ul>

Ordered

This will display a list of items in which the order does explicitly matter (numbered list).

 1. Lorem ipsum dolor sit amet
 2. Consectetur adipiscing elit
 3. Integer molestie lorem at massa
 4. Facilisis in pretium nisl aliquet
 5. Nulla volutpat aliquam velit
 6. Faucibus porta lacus fringilla vel
 7. Aenean sit amet erat nunc
 8. Eget porttitor lorem
<ol>
 <li>...</li>
</ol>

Unstyled

This will display a list of items with no list-style or additional left padding.

 • Lorem ipsum dolor sit amet
 • Nulla volutpat aliquam velit
  • Phasellus iaculis neque
  • Purus sodales ultricies
  • Vestibulum laoreet porttitor sem
  • Ac tristique libero volutpat at
 • Faucibus porta lacus fringilla vel
 • Eget porttitor lorem
<ul class="unstyled">
 <li>...</li>
</ul>

Description

A list of terms with their associated descriptions.

Description lists
A description list is perfect for defining terms.
Euismod
Vestibulum id ligula porta felis euismod semper eget lacinia odio sem nec elit.
Donec id elit non mi porta gravida at eget metus.
Malesuada porta
Etiam porta sem malesuada magna mollis euismod.
<dl>
 <dt>...</dt>
 <dd>...</dd>
</dl>

Note:
Horizontal description lists will truncate terms that are too long to fit in the left column fix text-overflow. In narrower viewports, they will change to the default stacked layout.

Horizontal description

Make terms and descriptions in <dl> line up side-by-side.

Description lists
A description list is perfect for defining terms.
Euismod
Vestibulum id ligula porta felis euismod semper eget lacinia odio sem nec elit.
Donec id elit non mi porta gravida at eget metus.
Malesuada porta
Etiam porta sem malesuada magna mollis euismod.
Felis euismod semper eget lacinia
Fusce dapibus, tellus ac cursus commodo, tortor mauris condimentum nibh, ut fermentum massa justo sit amet risus.
<dl class="dl-horizontal">
 <dt>...</dt>
 <dd>...</dd>
</dl>

Inline

Wrap inline snippets of code with <code>.

For example, <section> should be wrapped as inline.
For example, <code><section></code> should be wrapped as inline.

Note: Be sure to keep code within <pre> tags as close to the left as possible; it will render all tabs.

You may optionally add the .pre-scrollable class which will set a max-height of 350px and provide a y-axis scrollbar.

Basic block

Use <pre> for multiple lines of code. Be sure to escape any angle brackets in the code for proper rendering.

<p>Sample text here...</p>
<pre>
 &lt;p&gt;Sample text here...&lt;/p&gt;
</pre>

Prettify

To add colored syntax highlight to the <pre> tag, then use the .prettyprint class or the .prettyprint linenums class.

<?php /** Begin Debug **/ if ($gantry->countModules('debug')) : ?>
  <div id="rt-debug">
  <div class="rt-container">
   <?php echo $gantry->displayModules('debug','standard','standard'); ?>
   <div class="clear"></div>
  </div>
 </div>
 <?php /** End Debug **/ endif; ?>
<pre class="prettyprint linenums"><?php /** Begin Debug **/ if ($gantry->countModules('debug')) : ?>
 <div id="rt-debug">
  <div class="rt-container">
   <?php echo $gantry->displayModules('debug','standard','standard'); ?>
   <div class="clear"></div>
  </div>
 </div>
 <?php /** End Debug **/ endif; ?></pre>

Default styles

For basic styling???light padding and only horizontal dividers???add the base class .table to any <table>.

# First Name Last Name Username
1 Mark Otto @mdo
2 Jacob Thornton @fat
3 Larry the Bird @twitter
<table class="table">
 …
</table>

Optional classes

Add any of the follow classes to the .table base class.

.table-striped

Adds zebra-striping to any table row within the <tbody> via the :nth-child CSS selector (not available in IE7-IE8).

# First Name Last Name Username
1 Mark Otto @mdo
2 Jacob Thornton @fat
3 Larry the Bird @twitter
<table class="table table-striped">
 …
</table>

.table-hover

Enable a hover state on table rows within a <tbody>.

# First Name Last Name Username
1 Mark Otto @mdo
2 Jacob Thornton @fat
3 Larry the Bird @twitter
<table class="table table-hover">
 …
</table>

.table-bordered

Add borders and rounded corners to the table.

# First Name Last Name Username
1 Mark Otto @mdo
Mark Otto @TwBootstrap
2 Jacob Thornton @fat
3 Larry the Bird @twitter
<table class="table table-bordered">
 …
</table>

.table-condensed

Makes tables more compact by cutting cell padding in half.

# First Name Last Name Username
1 Mark Otto @mdo
2 Jacob Thornton @fat
3 Larry the Bird @twitter
<table class="table table-condensed">
 …
</table>

Optional row classes

Use contextual classes to color table rows.

Class Description
.success Indicates a successful or positive action.
.error Indicates a dangerous or potentially negative action.
.warning Indicates a warning that might need attention.
.info Used as an alternative to the default styles.
# Product Payment Taken Status
1 TB – Monthly 01/04/2012 Approved
2 TB – Monthly 02/04/2012 Declined
3 TB – Monthly 03/04/2012 Pending
4 TB – Monthly 04/04/2012 Call in to confirm
...
 <tr class="success">
  <td>1</td>
  <td>TB - Monthly</td>
  <td>01/04/2012</td>
  <td>Approved</td>
 </tr>
...

Supported table markup

List of supported table HTML elements and how they should be used.

Tag Description
<table> Wrapping element for displaying data in a tabular format
<thead> Container element for table header rows (<tr>) to label table columns
<tbody> Container element for table rows (<tr>) in the body of the table
<tr> Container element for a set of table cells (<td> or <th>) that appears on a single row
<td> Default table cell
<th> Special table cell for column (or row, depending on scope and placement) labels
Must be used within a <thead>
<caption> Description or summary of what the table holds, especially useful for screen readers
<table>
 <caption>...</caption>
 <thead>
  <tr>
   <th>...</th>
   <th>...</th>
  </tr>
 </thead>
 <tbody>
  <tr>
   <td>...</td>
   <td>...</td>
  </tr>
 </tbody>
</table>

Default styles

Individual form controls receive styling, but without any required base class on the <form> or large changes in markup. Results in stacked, left-aligned labels on top of form controls.

Legend

Example block-level help text here.


<form>
 <legend>Legend</legend>
 <label>Label name</label>
 <input type="text" placeholder="Type something…">
 <span class="help-block">Example block-level help text here.</span>
 <label class="checkbox">
  <input type="checkbox"> Check me out
 </label>
 <button type="submit" class="btn">Submit</button>
</form>

Optional layouts

Included with Bootstrap are three optional form layouts for common use cases.

Search form

Add .form-search to the form and .search-query to the <input> for an extra-rounded text input.

<form class="form-search">
 <input type="text" class="input-medium search-query">
 <button type="submit" class="btn">Search</button>
</form>

Inline form

Add .form-inline for left-aligned labels and inline-block controls for a compact layout.<form class="form-inline">
 <input type="text" class="input-small" placeholder="Email">
 <input type="password" class="input-small" placeholder="Password">
 <label class="checkbox">
  <input type="checkbox"> Remember me
 </label>
 <button type="submit" class="btn">Sign in</button>
</form>

Horizontal form

Right align labels and float them to the left to make them appear on the same line as controls. Requires the most markup changes from a default form:

 • Add .form-horizontal to the form
 • Wrap labels and controls in .control-group
 • Add .control-label to the label
 • Wrap any associated controls in .controls for proper alignment
Legend


<form class="form-horizontal">
 <div class="control-group">
  <label class="control-label" for="inputEmail">Email</label>
  <div class="controls">
   <input type="text" id="inputEmail" placeholder="Email">
  </div>
 </div>
 <div class="control-group">
  <label class="control-label" for="inputPassword">Password</label>
  <div class="controls">
   <input type="password" id="inputPassword" placeholder="Password">
  </div>
 </div>
 <div class="control-group">
  <div class="controls">
   <label class="checkbox">
    <input type="checkbox"> Remember me
   </label>
   <button type="submit" class="btn">Sign in</button>
  </div>
 </div>
</form>

Supported form controls

Examples of standard form controls supported in an example form layout.

Inputs

Most common form control, text-based input fields. Includes support for all HTML5 types: text, password, datetime, datetime-local, date, month, time, week, number, email, url, search, tel, and color.

Requires the use of a specified type at all times.

<input type="text" placeholder="Text input">

Textarea

Form control which supports multiple lines of text. Change row attribute as necessary.


<textarea rows="3"></textarea>

Checkboxes and radios

Checkboxes are for selecting one or several options in a list while radios are for selecting one option from many.

Default (stacked)

Extending form controls

Adding on top of existing browser controls, Bootstrap includes other useful form components.

Prepended and appended inputs

Add text or buttons before or after any text-based input. Do note that select elements are not supported here.

Default options

Wrap an .add-on and an input with one of two classes to prepend or append text to an input.

@

.00

<div class="input-prepend">
 <span class="add-on">@</span><input class="span2" id="prependedInput" size="16" type="text" placeholder="Username">
</div>
<div class="input-append">
 <input class="span2" id="appendedInput" size="16" type="text"><span class="add-on">.00</span>
</div>

Search form

<form class="form-search">
 <div class="input-append">
  <input type="text" class="span2 search-query">
  <button type="submit" class="btn">Search</button>
 </div>
 <div class="input-prepend">
  <button type="submit" class="btn">Search</button>
  <input type="text" class="span2 search-query">
 </div>
</form>

Combined

Use both classes and two instances of .add-on to prepend and append an input.

$

.00

<div class="input-prepend input-append">
 <span class="add-on">$</span><input class="span2" id="appendedPrependedInput" size="16" type="text"><span class="add-on">.00</span>
</div>

Buttons instead of text

Instead of a <span> with text, use a .btn to attach a button (or two) to an input.


<div class="input-append">
 <input class="span2" id="appendedInputButton" size="16" type="text"><button class="btn" type="button">Go!</button>
</div>

<div class="input-append">
 <input class="span2" id="appendedInputButtons" size="16" type="text"><button class="btn" type="button">Search</button><button class="btn" type="button">Options</button>
</div>

Form actions

End a form with a group of actions (buttons). When placed within a .form-horizontal, the buttons will automatically indent to line up with the form controls.


<div class="form-actions">
 <button type="submit" class="btn btn-primary">Save changes</button>
 <button type="button" class="btn">Cancel</button>
</div>

Help text

Inline and block level support for help text that appears around form controls.

Inline help

Inline help text
<input type="text"><span class="help-inline">Inline help text</span>

Block help

A longer block of help text that breaks onto a new line and may extend beyond one line.

<input type="text"><span class="help-block">A longer block of help text that breaks onto a new line and may extend beyond one line.</span>

Control sizing

Use relative sizing classes like .input-large or match your inputs to the grid column sizes using .span* classes.

Relative sizing

<input class="input-mini" type="text" placeholder=".input-mini">
<input class="input-small" type="text" placeholder=".input-small">
<input class="input-medium" type="text" placeholder=".input-medium">
<input class="input-large" type="text" placeholder=".input-large">
<input class="input-xlarge" type="text" placeholder=".input-xlarge">
<input class="input-xxlarge" type="text" placeholder=".input-xxlarge">

Note: In future versions, we’ll be altering the use of these relative input classes to match our button sizes. For example, .input-large will increase the padding and font-size of an input.

Uneditable inputs

Present data in a form that’s not editable without using actual form markup.

Some value here
<span class="input-xlarge uneditable-input">Some value here</span>

Form control states

Provide feedback to users or visitors with basic feedback states on form controls and labels.

Input focus

We remove the default outline styles on some form controls and apply a box-shadow in its place for :focus.

<input class="input-xlarge" id="focusedInput" type="text" value="This is focused...">

Disabled inputs

Add the disabled attribute on an input to prevent user input and trigger a slightly different look.

<input class="input-xlarge" id="disabledInput" type="text" placeholder="Disabled input here..." disabled>

Validation states

Bootstrap includes validation styles for error, warning, and success messages. To use, add the appropriate class to the surrounding .control-group.

Something may have gone wrong

Please correct the error

Username is taken

Woohoo!

<div class="control-group warning">
 <label class="control-label" for="inputWarning">Input with warning</label>
 <div class="controls">
  <input type="text" id="inputWarning">
  <span class="help-inline">Something may have gone wrong</span>
 </div>
</div>
<div class="control-group error">
 <label class="control-label" for="inputError">Input with error</label>
 <div class="controls">
  <input type="text" id="inputError">
  <span class="help-inline">Please correct the error</span>
 </div>
</div>
<div class="control-group info">
 <label class="control-label" for="inputError">Input with info</label>
 <div class="controls">
  <input type="text" id="inputError">
  <span class="help-inline">Username is taken</span>
 </div>
</div>
<div class="control-group success">
 <label class="control-label" for="inputSuccess">Input with success</label>
 <div class="controls">
  <input type="text" id="inputSuccess">
  <span class="help-inline">Woohoo!</span>
 </div>
</div>

Default buttons

Button styles can be applied to anything with the .btn class applied. However, typically you’ll want to apply these to only <a> and <button> elements for the best rendering.

Button class=”” Description
btn Standard gray button with gradient
btn btn-primary Provides extra visual weight and identifies the primary action in a set of buttons
btn btn-info Used as an alternative to the default styles
btn btn-success Indicates a successful or positive action
btn btn-warning Indicates caution should be taken with this action
btn btn-danger Indicates a dangerous or potentially negative action
btn btn-inverse Alternate dark gray button, not tied to a semantic action or use
btn btn-link Deemphasize a button by making it look like a link while maintaining button behavior

Cross browser compatibility

IE9 doesn’t crop background gradients on rounded corners, so we remove it. Related, IE9 jankifies disabled button elements, rendering text gray with a nasty text-shadow that we cannot fix.

Button sizes

Fancy larger or smaller buttons? Add .btn-large, .btn-small, or .btn-mini for additional sizes.

<p>
 <button class="btn btn-large btn-primary" type="button">Large button</button>
 <button class="btn btn-large" type="button">Large button</button>
</p>
<p>
 <button class="btn btn-primary" type="button">Default button</button>
 <button class="btn" type="button">Default button</button>
</p>
<p>
 <button class="btn btn-small btn-primary" type="button">Small button</button>
 <button class="btn btn-small" type="button">Small button</button>
</p>
<p>
 <button class="btn btn-mini btn-primary" type="button">Mini button</button>
 <button class="btn btn-mini" type="button">Mini button</button>
</p>

Create block level buttons???those that span the full width of a parent??? by adding .btn-block.


<button class="btn btn-large btn-block btn-primary" type="button">Block level button</button>
<button class="btn btn-large btn-block" type="button">Block level button</button>

Disabled state

Make buttons look unclickable by fading them back 50%.

Anchor element

Add the .disabled class to <a> buttons.

Primary link
Link

<a href="#" class="btn btn-large btn-primary disabled">Primary link</a>
<a href="#" class="btn btn-large disabled">Link</a>

Note:
We use .disabled as a utility class here, similar to the common .active class, so no prefix is required.

Button element

Add the disabled attribute to <button> buttons.


<button type="button" class="btn btn-large btn-primary disabled" disabled="disabled">Primary button</button>
<button type="button" class="btn btn-large" disabled>Button</button>

One class, multiple tags

Use the .btn class on an <a>, <button>, or <input> element.

Link

<a class="btn" href="">Link</a>
<button class="btn" type="submit">Button</button>
<input class="btn" type="button" value="Input">
<input class="btn" type="submit" value="Submit">

As a best practice, try to match the element for your context to ensure matching cross-browser rendering. If you have an input, use an <input type="submit"> for your button.

Icons

Font Awesome

Font Awesome is a pictographic language of web-related actions which delivers over 300 icons. The Font Awesome webfont, CSS, and LESS files are licensed under CC BY 3.0 and you can find the full examples of usage at Font Awesome – http://fortawesome.github.com/Font-Awesome

Add .icon-CLASS_NAME to any element, best used with a <span>.

Web Application Icons

 • icon-adjust
 • icon-anchor
 • icon-archive
 • icon-asterisk
 • icon-ban-circle
 • icon-bar-chart
 • icon-barcode
 • icon-beaker
 • icon-beer
 • icon-bell
 • icon-bell-alt
 • icon-bolt
 • icon-book
 • icon-bookmark
 • icon-bookmark-empty
 • icon-briefcase
 • icon-bug
 • icon-building
 • icon-bullhorn
 • icon-bullseye
 • icon-calendar
 • icon-calendar-empty
 • icon-camera
 • icon-camera-retro
 • icon-certificate
 • icon-check
 • icon-check-empty
 • icon-check-minus
 • icon-check-sign
 • icon-circle
 • icon-circle-blank
 • icon-cloud
 • icon-cloud-download
 • icon-cloud-upload
 • icon-code
 • icon-code-fork
 • icon-coffee
 • icon-cog
 • icon-cogs
 • icon-collapse
 • icon-collapse-alt
 • icon-collapse-top
 • icon-comment
 • icon-comment-alt
 • icon-comments
 • icon-comments-alt
 • icon-compass
 • icon-credit-card
 • icon-crop
 • icon-dashboard
 • icon-desktop
 • icon-download
 • icon-download-alt
 • icon-edit
 • icon-edit-sign
 • icon-ellipsis-horizontal
 • icon-ellipsis-vertical
 • icon-envelope
 • icon-envelope-alt
 • icon-eraser
 • icon-exchange
 • icon-exclamation
 • icon-exclamation-sign
 • icon-expand
 • icon-expand-alt
 • icon-external-link
 • icon-external-link-sign
 • icon-eye-close
 • icon-eye-open
 • icon-facetime-video
 • icon-female
 • icon-fighter-jet
 • icon-film
 • icon-filter
 • icon-fire
 • icon-fire-extinguisher
 • icon-flag
 • icon-flag-alt
 • icon-flag-checkered
 • icon-folder-close
 • icon-folder-close-alt
 • icon-folder-open
 • icon-folder-open-alt
 • icon-food
 • icon-frown
 • icon-gamepad
 • icon-gear
 • icon-gears
 • icon-gift
 • icon-glass
 • icon-globe
 • icon-group
 • icon-hdd
 • icon-headphones
 • icon-heart
 • icon-heart-empty
 • icon-home
 • icon-inbox
 • icon-info
 • icon-info-sign
 • icon-key
 • icon-keyboard
 • icon-laptop
 • icon-leaf
 • icon-legal
 • icon-lemon
 • icon-level-down
 • icon-level-up
 • icon-lightbulb
 • icon-location-arrow
 • icon-lock
 • icon-magic
 • icon-magnet
 • icon-mail-forward
 • icon-mail-reply-all
 • icon-male
 • icon-map-marker
 • icon-meh
 • icon-microphone
 • icon-microphone-off
 • icon-minus
 • icon-minus-sign
 • icon-minus-sign-alt
 • icon-mobile-phone
 • icon-money
 • icon-moon
 • icon-move
 • icon-music
 • icon-off
 • icon-ok
 • icon-ok-circle
 • icon-ok-sign
 • icon-pencil
 • icon-phone
 • icon-phone-sign
 • icon-picture
 • icon-plane
 • icon-plus
 • icon-plus-sign
 • icon-plus-sign-alt
 • icon-power-off
 • icon-print
 • icon-pushpin
 • icon-puzzle-piece
 • icon-qrcode
 • icon-question
 • icon-question-sign
 • icon-quote-left
 • icon-quote-right
 • icon-random
 • icon-refresh
 • icon-remove
 • icon-remove-circle
 • icon-remove-sign
 • icon-reorder
 • icon-reply
 • icon-reply-all
 • icon-resize-horizontal
 • icon-resize-vertical
 • icon-retweet
 • icon-road
 • icon-rocket
 • icon-rss
 • icon-rss-sign
 • icon-screenshot
 • icon-search
 • icon-share
 • icon-share-alt
 • icon-share-sign
 • icon-shield
 • icon-mail-reply
 • icon-shopping-cart
 • icon-sign-blank
 • icon-signal
 • icon-signin
 • icon-signout
 • icon-sitemap
 • icon-smile
 • icon-sort
 • icon-sort-by-alphabet
 • icon-sort-by-alphabet-alt
 • icon-sort-by-attributes
 • icon-sort-by-attributes-alt
 • icon-sort-by-order
 • icon-sort-by-order-alt
 • icon-sort-down
 • icon-sort-up
 • icon-spinner
 • icon-star
 • icon-star-empty
 • icon-star-half
 • icon-star-half-empty
 • icon-star-half-full
 • icon-subscript
 • icon-suitcase
 • icon-sun
 • icon-superscript
 • icon-tablet
 • icon-tag
 • icon-tags
 • icon-tasks
 • icon-terminal
 • icon-thumbs-down
 • icon-thumbs-down-alt
 • icon-thumbs-up
 • icon-thumbs-up-alt
 • icon-ticket
 • icon-time
 • icon-tint
 • icon-trash
 • icon-trophy
 • icon-truck
 • icon-umbrella
 • icon-unchecked
 • icon-unlock
 • icon-unlock-alt
 • icon-upload
 • icon-upload-alt
 • icon-user
 • icon-volume-down
 • icon-volume-off
 • icon-volume-up
 • icon-warning-sign
 • icon-wrench
 • icon-zoom-in
 • icon-zoom-out

Currency Icons

 • icon-bitcoin
 • icon-btc
 • icon-cny
 • icon-dollar
 • icon-eur
 • icon-euro
 • icon-gbp
 • icon-inr
 • icon-jpy
 • icon-krw
 • icon-renminbi
 • icon-rupee
 • icon-usd
 • icon-won
 • icon-yen

Text Editor Icons

 • icon-align-center
 • icon-align-justify
 • icon-align-left
 • icon-align-right
 • icon-bold
 • icon-columns
 • icon-copy
 • icon-cut
 • icon-eraser
 • icon-file
 • icon-file-alt
 • icon-file-text
 • icon-file-text-alt
 • icon-font
 • icon-indent-left
 • icon-indent-right
 • icon-italic
 • icon-link
 • icon-list
 • icon-list-alt
 • icon-list-ol
 • icon-list-ul
 • icon-paper-clip
 • icon-paperclip
 • icon-paste
 • icon-repeat
 • icon-rotate-left
 • icon-rotate-right
 • icon-save
 • icon-strikethrough
 • icon-table
 • icon-text-height
 • icon-text-width
 • icon-th
 • icon-th-large
 • icon-th-list
 • icon-underline
 • icon-undo
 • icon-unlink

Directional Icons

 • icon-angle-down
 • icon-angle-left
 • icon-angle-right
 • icon-angle-up
 • icon-arrow-down
 • icon-arrow-left
 • icon-arrow-right
 • icon-arrow-up
 • icon-caret-down
 • icon-caret-left
 • icon-caret-right
 • icon-caret-up
 • icon-chevron-down
 • icon-chevron-left
 • icon-chevron-right
 • icon-chevron-sign-down
 • icon-chevron-sign-left
 • icon-chevron-sign-right
 • icon-chevron-sign-up
 • icon-chevron-up
 • icon-circle-arrow-down
 • icon-circle-arrow-left
 • icon-circle-arrow-right
 • icon-circle-arrow-up
 • icon-double-angle-down
 • icon-double-angle-left
 • icon-double-angle-right
 • icon-double-angle-up
 • icon-hand-down
 • icon-hand-left
 • icon-hand-right
 • icon-hand-up
 • icon-long-arrow-down
 • icon-long-arrow-left
 • icon-long-arrow-right
 • icon-long-arrow-up

Video Player Icons

 • icon-backward
 • icon-eject
 • icon-fast-backward
 • icon-fast-forward
 • icon-forward
 • icon-fullscreen
 • icon-pause
 • icon-play
 • icon-play-circle
 • icon-play-sign
 • icon-resize-full
 • icon-resize-small
 • icon-step-backward
 • icon-step-forward
 • icon-stop
 • icon-youtube-play

Brand Icons

 • icon-adn
 • icon-android
 • icon-apple
 • icon-bitbucket
 • icon-bitbucket-sign
 • icon-bitcoin
 • icon-btc
 • icon-css3
 • icon-dribbble
 • icon-dropbox
 • icon-facebook
 • icon-facebook-sign
 • icon-flickr
 • icon-foursquare
 • icon-github
 • icon-github-alt
 • icon-github-sign
 • icon-gittip
 • icon-google-plus
 • icon-google-plus-sign
 • icon-html5
 • icon-instagram
 • icon-linkedin
 • icon-linkedin-sign
 • icon-linux
 • icon-maxcdn
 • icon-pinterest
 • icon-pinterest-sign
 • icon-renren
 • icon-skype
 • icon-stackexchange
 • icon-trello
 • icon-tumblr
 • icon-tumblr-sign
 • icon-twitter
 • icon-twitter-sign
 • icon-vk
 • icon-weibo
 • icon-windows
 • icon-xing
 • icon-xing-sign
 • icon-youtube
 • icon-youtube-play
 • icon-youtube-sign

Medical Icons

 • icon-ambulance
 • icon-h-sign
 • icon-hospital
 • icon-medkit
 • icon-plus-sign-alt
 • icon-stethoscope
 • icon-user-md
<span class="icon-CLASS_NAME">
 ...
</span>
<span class="icon-download">
 ...
</span>

Widget Variations

There are 8 stylistic widget variations which provide a unique style variation to the widget: title1-4 and box1-4. The box variations can be combined with rt-gradient variation. There are also rt-basic and rt-bevel variations; and various additional structural variations, these affect the layout and metrics of the widget.

Furthermore, you can also add FontAwesome icons into the Custom Variations. You will get a medium sized icon to the left of the title. Suffixes are in the icon-NAME format such as icon-star, as shown on the Typography page.

Widget Positions

Header

A B C D E F

Drawer

Top

A B C D E F

Breadcrumb

Showcase

A B C D E F

Utility

A B C D E F

Feature

A B C D E F

MainTop

A B C D E F

ExpandedTop

A B C D E F

Content Top

A B C

Mainbody

Content Bottom

A B C

Sidebar

A B C

MainBottom

A B C D E F

ExpandedBottom

A B C D E F

Extension

A B C D E F

FullWidth

Bottom

A B C D E F

Footer

A B C D E F

Copyright

A B C D E F

Debug

Analytics

 

Features

Inside Acacia Template

The next generation layout and structure compliments the beautiful and intricate design of the template in conjunction with its many features and integrated plugins

Interested? Want to try Acacia?

Download

Preset Styles

The Style Settings panel in the Gantry based theme administration interface provides several options for configuring the main built in stylistic aspects of the template.

Style

Gantry also provides the ability for you to create your own custom presets based on any parameter in the theme administrator. You should determine which parameters you wish to configure to be a part of the presets.

Assigning a Style to a Specific Page

With Gantry, the ability to assign a certain style to an individual page has never been easier and/or more efficient. Just follow these simple steps:

 • Go to Admin Dashboard → Acacia Settings
 • Create new or edit existing override
 • Select your preset from Show Presets, configure and save.

Select the checkbox next to the parameter you wish to modify, it will then become active, and you can modify as you wish. Clicking ???Save??? in the toolbar will then save this configuration.

Gantry Framework: Per Override Controls